Kako variti kvadratne cijevi – zavarivanje sa razmakom

Zavarivanje sa elektrodama

Dosta davno smo objavili video na koji način možete spojiti dva komada željezne kvadratne cijevi. Uputstvo je bilo namjenjeno potpunim početnicima a sada bi bio red da pređemo na malo teže stvari.

U ovom uputstvu ćemo i dalje zavarivati sa našim starim transformatorskim aparatom za zavarivanje, koristit ćemo elektrodu 2mm ali nećemo raditi pun zavar već ćemo dvije cijevi spajati kako bi bilo sve u ravnini.

Inače se ovakvi aparati za zavarivanje baš i ne upotrebljavaju za spajanje kvadratnih profilnih cijevi iz razloga što izazivaju izuzetno veliku temperaturu, tako da se cijevi deformiraju ukoliko vučemo duge zavare, tj. puni zavar.


Kako to biva kod nas, vjerojatno svi manje više imamo stari aparat za zavarivanje negdje u garaži kojeg koristimo vrlo rijetko. Upotreba ovakvog alata baš nije jednostavna, potrebna je mirna ruka i puno puno prakse.

Ukoliko zavarivate dvije cijevi sa razmakom jedne od druge 2mm prednost je što će zavar ići dublje, zaštitna obloga će završiti na samome dnu tako da ćete takav zavar moći bez straha pobrusiti. Druga prednost je ta, što zavarivanjem suprotnih stranica držite kakvu-takvu ravninu ukoliko spajate cijev da bi je recimo na primjer produžili.

Kako je sve to izgledalo pogledajte na ovom linku:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *